Jordfästning

När någon gått bort och jordfästningen skall ordnas, är det bäst att ta kontakt med pastorskansliet på Parkgatan 7. Där kan man boka tid för jordfästningen. Samtidigt bokas präst och kantor och församlingshemmet om man vill ordna minnesstund där.

Före jordfästningen tar sedan den präst som förrättar den kontakt med de anhöriga för att i lugn och ro samtala om den avlidna och gå igenom detaljerna, bl.a musik och psalmer.

I gudstjänsten söndagen efter jordfästningen läses namnen på dem som jordfästs under veckan. Man ber för de avlidna och för deras anhöriga.

Begravning

Det finns rätt så olika lokala traditioner. Ordningsföljden i programmet kan också variera. 

Läs hur begravningen går till

Vanligtvis jordfästs den avlidna av en präst från den egna församlingen. De anhöriga kan också tala med en präst från en annan församling.

Läs om de anhörigas uppgifter