Direktionen för barn- och ungdomsarbete:

Valda för perioden 2019-2022

Ordinarie medlemmar:

  • Lars Ekebom, ordförande
  • Kim Fagerlund, viceordförande
  • Kirsi Nylund
  • Linda Råberg-Vainio
  • Johanna Räisa
  • Sanna Toivari
  • Suppleanter:
  • Gun Augustsson-Sula
  • Karin Ingberg-Wiberg
  • Pamela Ojala