Direktionen för diakoni- och missionsarbete:

Valda för perioden 2019-2022

Ordinarie medlemmar:

  • Klaus Hansen, ordförande
  • Benita Forsman, viceordförande
  • Malin Ahlsved
  • Kim Fagerlund
  • Camilla Lindberg
  • Charlotta Sundström
  • Suppleanter:
  • Gunnel M. Helander
  • Eva-Stina Sjödahl