Genom sämjoval valdes följande personer från Hangö svenska församling till medlemmar i det gemensamma kyrkofullmäktige:

Ordinarie:
Ahlsved, Malin
Augustsson-Sula, Gun
Ekebom, Lars
Fagerlund, Kim
Hansen, Klaus
Helander, Gunnel M
Horn, Stephan
Idman, Britta
Ingberg-Wiberg, Karin
Kollin, Susanne
Laxell, Johannes

Suppleanter:
Holmberg, Birgitta
Nylund, Kirsi