Vill du bli en aktiv frivillig kraft som deltar
i bl.a. Gemensamt Ansvar-insamlingen?


Är du intresserad av att ställa upp och hjälpa till när församlingens anställda och frivilliga står utanför butikerna och samlar in medel till Gemensamt Ansvar? Eller vill du vara med och hjälpa till när vi ordnar en tillställning till förmån för Gemensamt Ansvar?

Kontakta i så fall antingen diakoniarbetare Marita Böckerman tel: 040 532 4797
eller kyrkoherde Monica Cleve tel: 040 670 0787
eller pasotrskansliet tel: 040 645 6588.