Dop

I vår kyrka döps de flesta redan som barn, ca 2 månader efter födelsen. Ett barn kan döpas om åtminstone den ena av föräldrarna hör till den evangeliska lutherska kyrkan. Dopet är en fest för familjen och även för församlingen som får en ny medlem. Barnet som döps skall ha minst två faddrar, som bör vara konfirmerade och medlemmar av en ev.luth. församling (eller motsvarande).

Då du planerar dopet, ta kontakt med pastorskansliet för att boka tid och präst samt plats om dopet skall ske i församlingens utrymmen. Platsen för dopet kan vara någon av våra kyrkor, församlings­hemmet eller hemma hos er. Före dopet tar sedan den präst som kommer att döpa barnet kontakt med er och ni träffas för att tillsammans gå igenom alla detaljer.

I församlingshemmet och Lappvik kyrka kan även dopkaffet ordnas enkelt och fördelaktigt! (Närmare presentation av fastigheterna och hyran för dessa finns under Hangö kyrkliga samfällighet).

YouTube-video

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet

YouTube-video