Högmässa 14.3.2021

sö 14.3 kl. 10.00

Lappvik kyrka

Gudstjänsten från Lappvik kyrka med kyrkoherde Niina Mura och kantor Roland Näse streamas och sänds på vår Facebook-sida.

Gudstjänsten från Lappvik kyrka med kyrkoherde Niina Mura och kantor Roland Näse streamas och sänds på vår Facebook-sida.

Lappvik kyrka är öppen kl. 11-12 så att du kan komma in och sitta en stund i stillhet, be en bön och tända ett ljus. Möjlighet till samtal och enskild nattvard finns också.


Arrangör

Hangö svenska församling

Tag kontakt

T.f. kyrkoherde
Hangö svenska församling
Parkgatan 7
10900 Hangö