En sorgegrupp startar

on 1.12 kl. 18.00 - 19.30
Församlingshemmet

En sorgegrupp startar för dig som förlorat en nära anhörig eller vän.

Sorgegruppen startar den 1.12 och vid den träffen kommer vi överens om följande träffar.
Gruppen är till för dig som förlorat en nära anhörig eller vän. Sorgens många ansikten är så olika; bl.a. tomhet, ensamhet och vilsenhet, utöver saknad och sorg. Vi delar erfarenheter tillsammans.

Ingen förhandsanmälan behövs - välkommen!


Arrangör

Hangö svenska församling

Tag kontakt

T.f. kyrkoherde
Hangö svenska församling
Parkgatan 7
10900 Hangö
T.f. diakoniarbetare
Hangö svenska församling
040-645 6588
Parkgatan 7
10900 Hangö