Skriba-återträff

fr 1.9 kl. 17.00

Allaktivitetshuset, Hangö kyrka

Skriba-återträff för dig som blev konfirmerad den här sommaren och för dig som var med som hjälpledare.

Skriba-återträffen börjar med en andakt med både välsignele och nattvard i Hangö kyrka. Efteråt samlas vi på Café 27 på Bangatan och kommer ihåg våra läger. Monica, Maami och Jan är med.
Ingen anmälning behövs. 

  • Unga Unga

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt