För flickor i åk 5-6

ti 5.9 kl. 15.15 – 16.30

Allaktivitetshuset

För flickor som vill fundera på självkänsla, intresse och mående. Temat är: Trygg i mig själv.

Vi kommer att träffas 10 tisdagar med början den 5.9. Gruppen är för max 10 flickor och tillsammans funderar vi på självkänsla, intresse och mående.  ledare för gruppen är ungdomsarbetsledare Marlen "Maami" Talus.

Varje gång äter vi mellanmål och diskuterar de ämnen gruppen valt att diskutera. Platsen är Kryptan på Bangatan 27 (ingång från gårdssidan).

Anmäl dig genom att skicka e-post till Maami,  marlen.talus@evl.fi eller sms 040 5410 365. Skriv deltagarens namn, eventuella matallergier, samt vårdnadshavarens namn och telefonnummer.

Gruppen är avgiftsfri.

  • Barn och familj Barn och familj

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt