Sorgegrupp

on 15.11 kl. 18.00 – 19.30

Församlingshemmet

Sorgegruppen är till för dig som förlorat en anhörig eller vän. Sorgens många ansikten är så olika. I gruppens gemenskap delar vi erfarenheter tillsammans. Ingen anmälan behövs.

Sorgegruppen är till för dig som förlorat en anhörig eller vän. Sorgens många ansikten är så olika; bl.a. tomhet, ensamhet och vilsenhet, utöver saknad och sorg. Vi delar erfarenheter tillsammans i gruppens gemenskap.

Vid den första träffen kommer vi överens om de följande gångerna. Gruppen träffas 3-5 gånger beroende på behovet.

Mera info ger Monica Cleve och Marita Böckerman.

Ingen förhandsanmälan behövs.

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

T.f. diakoniarbetare
Hangö svenska församling
040-645 6588
Parkgatan 7
10900 Hangö