Avgifter för ämbetsbevis från och med 1.1.2020

För intyg ur kyrkböcker tas avgift ut enligt följande:

Avgiftsfria intyg

Avgiftsfria intyg är intyg över prövning av hinder mot äktenskap samt andra intyg som utfärdas avgiftsfritt enligt lag.

Övriga avgifter

För betalningspåminnelse debiteras 5 euro.