Släktforskning

Släktforskare betjänas av centralregistret som utfärdar avgiftsbelagda intyg för släktforskning. Släktforskning görs inom ramen för våra personalresurser och därför kan längre fördröjningar ibland uppstå i leveranstiderna. Vi tar inte emot beställningar gällande släktforskning per telefon. Ifall uppgifter om en levande person inbegärs för släktforskning krävs ett registerutdrag enligt Personuppgiftslagen 523/99 §10. Vi lämnar inte ut personuppgifter per telefon.

Att notera då man lämnar in ansökan om släktforskning
 

Centralregister

Kostnader för släktforskning