Allmän förvaltning

Samfällighetens högsta beslutande organ är gemensamma kyrkofullmäktige vars medlemmar väljs genom allmänna val.
Högsta verkställande organ är gemensamma kyrkorådet vars medlemmar väljs av gemensamma kyrkofullmäktige.