Kontaktuppgifter till samfällighetens anställda

Tag kontakt

ekonomichef
Hangö kyrkliga samfällighet
Parkgatan 7
10900 Hangö
Kanslist
Hangö kyrkliga samfällighet
Parkgatan 7
10900 Hangö
Hangö kyrkas vaktmästare
Hangö kyrkliga samfällighet
Parkgatan 7
10900 Hangö
bitr. förs.trädgårdsmästare
Hangö kyrkliga samfällighet
Parkgatan 7
10900 Hangö