Ansökningstiden till den lediganslagna tjänsten som församlingsträdgårdsmästare gick ut 31.10.2022