Begravning

Begravning - er sorg är vår omsorg!

Jordfästningen är ett konkret farväl till den som lämnat vår gemenskap här. 

När en nära anhörig avlidit är det många praktiska saker som måste ordnas. Ta kontakt med församlingens pastorskansli, telefon: 040-645 6588.
En jordfästning sker vanligtvis 2-4 veckor efter att dödsfallet skett.

På pastorskansliet kan man boka tid för jordfästningen. Om man inte vet om man vill ha en jordfästning eller kremering kan man där diskutera de olika alternativen och få råd om dessa. I och med att man bokar tid för jordfästningen, bokas också präst och kantor. 
Om man vill hålla en minnesstund i församlingshemmet kan utrymmet för den också bokas på pastorskansliet.

Vi svarar gärna på de frågor du har. Vårt ekonomikansli ger dig svar på frågor angående gravplats.

Kontakta en begravningsbyrå för kista och transporter. De sköter också kistläggningen.