FÖRSAMLINGENS DAGKLUBB

Församlingens dagklubb för 3-5-åringar verkade i 49 år men hade sin sista våravslutning söndagen den 28.5.2023.

NYA VINDAR I BARNVERKSAMHETEN

Barnledarnas nya uppgifter  (tryck på den här orange texten så får du veta vad Lenita och Åsa gör den här hösten)

 

 

Tag kontakt

barnledare
Hangö svenska församling
040-645 6588 (pastorskansli)
barnledare
Hangö svenska församling
040 645 6588 (pastorskansli)