Sjungande barn

Musik

Musik är en viktig del av det vi gör i församlingen. På olika samlingar sjunger vi ofta tillsammans, och var och en får delta utan krav. Den som vill kan få särskilda uppgifter i musicerandet i församlingen, t.ex. genom att sjunga i kör eller spela något instrument. 

Många av församlingens anställda bidrar till att musiken är med i verksamheten. Kantorn är församlingens yrkesmusiker, som samordnar musicerandet genom att sjunga, spela instrument, leda musikgrupper, lära ut musik och organisera musikarbetet. Kontakta gärna kantorn om du har frågor eller önskemål gällande musiklivet i församlingen. 

Blandkören South Point Singers SPS är på paus under vårterminen. Körövningar igen hösten 2024. 

Barnkören är likaså på paus under vårterminen. Körövningar igen hösten 2024.

 

Välkommen med.

Tag kontakt

Kantor (tjänstledig t.o.m. slutet av år 2024)
Parkgatan 7
10900 Hangö

Jan Hellberg är tjänstledig åtminstone till den 30.4.2024.