Musik

Kantorn och musiken har en viktig roll vid de flesta gudstjänsterna, förrättningarna och tillställningarna som församlingen ordnar.

T.f. kantor Jan Hellberg ansvarar för musiken vid gudstjänsterna och förrättningarna. Om du har frågor eller önskemål angående musiken kan du nå honom per telefon 040-630 1069. Eller per e-post jan.h.hellberg@evl.fi

OBS- tycker du om att sjunga??? 

NY KÖR STARTAR HÖSTEN 2020
South Point Singers  (SPS) är Hangö svenska församlings nya blandade kör för vuxna i alla åldrar. Kören sjunger musik i många olika stilar och framträder ibland i gudstjänster och konserter.

SPS övar i kyrkan - där finns det mycket luft och vi kan hålla säkerhetsavstånden. Vi övar onsdagkvällar kl. 18-20.15 (första onsdagen i månaden undantagsvis kl. 19-20.15)

Vill du komma med? 

Ta kontakt med Jan Hellberg, tel: 040 630 1069 eller e-post.

Tag kontakt

T.f. kantor
Hangö svenska församling
Parkgatan 7
10900 Hangö