SÅNGER AV JOHANNES torsdag 12.10 kl. 19.00 i församlingshemmet, Parkgatan 7
Prästen och trubaduren Johannes Westö 
ackompanjerar sina sånger med gitarr och munspel. Sångerna är självbiografiska och har sitt upphov i Johannes eget liv. Samtidigt finns också den kristna traditionens inflytande med i sångtexterna.

Kaffe- och teservering - inget inträde

Alla är varmt välkomna med!