Konserter och allsång

Församlingen ordnar konserter och allsångstillfällen som är öppna för alla
(inget inträde, frivillig programbladsavgift).

Också andra arrangörer ordnar konserter i församlingens kyrkor
(oftast inträde, eftersom arrangörerna betalar hyra för utrymmena)