Gospelkören South Point Gospel

Kören South Point Gospel grundades för över 10 år sedan av församlingens dåvarande kantor Roland Näse. Den blev fort populär och antalet medlemmar i kören växte snabbt till c. 35 personer.

Roland är numera pensionär och gör inhopp som kantor vid behov. Det fanns planer på att hålla en jubileumskonsert våren 2020 när kören fyllde 10 år. Nu hålls jubileumskonserten "South Point Gospel Revival" lördag 22.10.2022 kl. 16 i Hangö kyrka. Det blir en stor jubileums- och avskedskonsert med över 30 sångare under ledning av Roland Näse, och med Christa Katter som gästande sångsolist.

Fritt inträde, programblad à 10€ till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar.

Välkomna, alla!