Gospelkören South Point Gospel

Kören South Point Gospel grundades för ca 10 år sedan av församlingens dåvarande kantor Roland Näse. Den blev fort populär och antalet medlemmar i kören växte snabbt till c. 35 personer.

Roland är numera pensionär och gör inhopp som kantor vid behov. Det fanns planer på att hålla en jubileumskonsert våren 2020 när kören fyllde 10 år. Enligt nu gällande planer hålls jubileumskonserten hösten 2022