Musikafton i kyrkan under biskopsvisitationen år 2020. Foto: Linus Stråhlman, DK.