Foto: Linus Stråhlman, DK

South Point Singers
South Point Singers är församlingens kör för vuxna i alla åldrar. Körledare är kantor Jan Hellberg. 
Höstens körstart var 31.8.22 i Hangö kyrka, därefter övar kören litet oregelbundet i september och oktober (orsaken är att kören South Point Gospel kommer att hålla en jubileumskonsert i slutet av oktober och övar delvis med samma sångare innan dess.

Om du vill komma med i South Point Singers, kontakta Jan Hellberg. (tryck på hans namn så kommer du direkt till kontaktuppgifterna)

Tag kontakt

T.f. kantor
Hangö svenska församling
Parkgatan 7
10900 Hangö