Hangö stads krisgrupp

Inom Hangö stad finns en krisgrupp som ger psykologisk första hjälp (debriefing) för den som drabbas av olyckor och akuta kriser. Gruppen dejourerar inte dygnet runt utan kan kontaktas via hälsocentralen. I gruppen ingår anställda inom mentalvården, socialvården och församlingen. Även fortsatt stöd och hjälp vid kris kan fås via mentalvårdsbyrån eller i samtal med församlingens anställda (se kontaktuppgifter på ingångssidan).

Dejourerande tel.nr måndag till torsdag kl. 8-16 och fredagar kl. 8-12: 040 135 9548