Vad säger Bibeln egentligen? 

Tillsammans väljer vi de teman som vi vill veta mera om.

Vi träffas fredagarna 8.9, 6.10, 10.11, 8.12 kl. 16.30-17.30 i klubbrummet (Bangatan 27) 

Ingen förhandsanmälan behövs.

 

 

Bibeln. pärmen