Brev i brytningstider- Samtal i Kryptan om Biskop Bo-Görans herdebrev under våren (mars-maj) 2023
torsdagar 23.3, 20.4 och 25.5 kl. 18.30-20.00.

Biskop Bo-Göran Åstrand bjuder i denna bok in fyra personer för en brevväxling kring aktuella frågor. Hans medskribenter är Jeanette Björkqvist, Simon Häger, Liisa Mendelin och Ulla-Maj Wideroos.
I breven ger de sig tillsammans i kast med teman som berör miljö, identitet, kyrka och samhälle. Sist i boken lyfter biskopen fram några riktmärken för vägen framåt. De är framsprungna ur dialogen med skribenterna och ur en reflektion över de brytningstider vi lever i.
Brev i brytningstider är Bo-Göran Åstrands herdabrev, den bok som en biskop skriver till sitt stift.

Kyrkoherde Monica Cleve inleder kvällarna med att högläsa något av breven och leder därefter diskussionen.

Datum för träffarna är torsdagar 23.3, 20.4 och 25.5.2023. Kom till de träffar som passar dig.
Platsen är Kryptan, finns i församlingens Allaktivetshus på Bangatan 27. Ingång från gårdssidan.

Lätt servering - ingen avgift - ingen anmälan behövs. Kom de gånger som passar dig.

Har du frågor, ring Monica Cleve tel: 040 6700 787.