Brev i brytningstider- Samtal i Kryptan om Biskop Bo-Görans herdebrev under våren (februari-maj) 2023

Biskop Bo-Göran Åstrand bjuder i denna bok in fyra personer för en brevväxling kring aktuella frågor. Hans medskribenter är Jeanette Björkqvist, Simon Häger, Liisa Mendelin och Ulla-Maj Wideroos.
I breven ger de sig tillsammans i kast med teman som berör miljö, identitet, kyrka och samhälle. Sist i boken lyfter biskopen fram några riktmärken för vägen framåt. De är framsprungna ur dialogen med skribenterna och ur en reflektion över de brytningstider vi lever i.
Brev i brytningstider är Bo-Göran Åstrands herdabrev, den bok som en biskop skriver till sitt stift.

Datum för träffarna är torsdagar 23.3, 20.4 och 25.5.2023