Diakonitjänster

Diakoni

Diakoni innebär omsorg om människan i livets olika situationer. Det är den kristna tron som omsätts i praktiken.

Diakonin i en församling kan ta sig utryck på många olika sätt. I Hangö svenska församling finns en deltidsanställd diakon som organiserar och utför detta arbete tillsammans med frivilliga, medarbetare och en direktion.

Samtalsstöd

Om du är i behov av att samtala med någon utomstående kan du ta kontakt. Diakoniarbetaren har tystnadsplikt.

Ekonomiskt stöd

Vid ekonomiska kriser kan församlingen ibland bidra där de lagstadgade bidragen inte räcker till.

Hembesök

Om du inte har möjlighet att komma till mottagningen och behöver någon att samtala med kan du ta kontakt med diakonen.

Pga restriktioner med anledning av Corona gör vi inte hembesök just nu.

Gruppverksamhet

Information om olika grupper finns under rubriken Vuxenarbete.

Diakonitjänster

Du ska alltid först vända dig till socialen. Om de inte kan hjälpa dig så kan du ta kontakt med församlingens diakoni. 

Läs om ekonomiskt stöd

Du behöver inte vara ensam. Du kan be en församlingsanställd komma på besök eller ta kontakt med kyrkans samtalstjänst.

Läs om samtal och besök