Församlingsnytt september-oktober 2023 (tryck på den orange texten så öppnar sig hela vårt Infoblad)

Vi strävar till att de program som finns i vårt infoblad förverkligas. Men ibland händer någonting oväntat och en händelse inhiberas eller någonting helt nytt kommer med. Vår evenemangskalender uppdateras kontinuerligt och där finns alltid senaste info om någonting ändrats.