Barnverksamheten

Barnen är vår framtid och morgondagens vuxna.

Barnverksamheten utgår från en holistisk människosyn med barnet och familjen i centrum. 

Målsättningen är att stärka och stödja barnets unika identitet och roll i församlingen.

Likaså är främjandet av familjens fostrarroll och församlingsidentitet inkluderad i verksamheten.

Barnledarna står

Tag kontakt

barnledare
Hangö svenska församling
040 645 6588 (pastorskansli)
barnledare
Hangö svenska församling
040-645 6588 (pastorskansli)