Att bli medlem i församlingen

De flesta blir medlemmar som barn via dopet. Om man är medlem i den evangeliska kyrkan och flyttar till Hangö från en annan ort så blir man automatiskt medlem  i församlingen i Hangö.

Om man av någon orsak i något skede av livet skrivit ut sig ur kyrkan och vill bli medlem på nytt går det att återinträda genom att på pastorskansliet fylla i en blankett.  För att kunna bli medlem skall man vara döpt och konfirmerad.

Om man inte tidigare är döpt kan man bli medlem genom att först få personlig undervisning av en av våra präster. Upptagandet sker sedan genom att man blir döpt och konfirmerad. Alla som ansluter sig till församlingen kan om man så önskar högtidligen intas i församlingens gemenskap i samband med en gudstjänst.

Du kan ansluta dig till kyrkan genom att kontakt oss eller direkt på adressen https://blimedlemikyrkan.fi