Vuxna och seniorer

Vad erbjuder församlingen utöver  högmässor och gudstjänster?

Det finns några grupper som träffas regelbundet, du hittar dem som underrubriker till Vuxenarbetet.
Man kan ansluta sig till grupperna när som helst under året. Man kan också komma med förslag till nya grupper.
Ta kontakt så berättar vi gärna mera.

HÖST

Pilgrimsvandring

I Hangö svenska församling samlas vandrare en gång per termin för en pilgrimsvandring i Hangö med omnejd.

Höstens vandring "Täktom runt" går av stapeln torsdag 5.10.23 med start från Hangö kyrka kl 09. 

Intresserad, tag kontakt och kom med. Mera information i länken nedan.

 

https://www.hangosvenskaforsamling.fi/evenemang/2023-10-05/pilgrimsvandring-taktom-runt

https://www.hangosvenskaforsamling.fi/kom-med/mission-och-utvecklingsarbete/pilgrim

 

 

Tag kontakt

T.f. diakoniarbetare
Hangö svenska församling
040-645 6588
Parkgatan 7
10900 Hangö