Nya begravningsplatsen

Hangö nya begravningsplats

Östra Allén 11, 10960 Hangö Norra

Gravplatsen invigdes 1908. Här finns 8 kvarter för kistgravar samt en urnelund och en minneslund. Det finns också ett område för konfessionslösa. (Se prissidan för prisuppgifter)

Öppethållningen på Hangö nya begravningsplats

Begravningsplatsen är öppen dagligen, ingång via den mindre porten.

Den stora bilporten hålls i regel stängd, eftersom biltrafiken på begravningsplatsen allmänt upplevts som mycket störande.

På begravningsplatsen bör råda respekt och vördnad för de begravda. Vi hoppas och tror att vi alla kan omfatta detta.

  • Den som är rörelsehindrad eller har en motsvarande fysisk begränsning kan anhålla om ett personligt körtillstånd på begravningsplatsen som gäller året om.
  • Mera info och körtillstånd kan erhållas via telefon 040-513 1999 (begravningsplatsens trädgårdsmästare)

Bokningar och information: Pastorskansliet eller ekonomikontoret

 

Anläggning av gräsmattor på Hangö nya samt Lappvik begravningsplatser

Gemensamma kyrkorådet beslöt på mötet 29.9.2021 att grusgångarna på Nya begravningsplatsens gamla del, kvarter 1, 2 och 3, samt Lappvik begravningsplats gamla del, kvarter 1, 2 och 3, ersätts med gräsmattor.

Vi beklagar olägenheten.

Läge på kartan

Parkering Parkering
Toalett Toalett