Nya begravningsplatsen

Hangö nya begravningsplats

Östra Allén 11 , 10960 Hangö Norra

Hangö nya begravningsplats

Gravplatsen invigdes 1908. Här finns 8 kvarter för kistgravar samt en urnelund och en minneslund. Det finns också ett område för konfessionslösa. (Se prissidan för prisuppgifter)

Öppethållningen på Hangö nya begravningsplats

Begravningsplatsen är öppen dagligen, ingång via den mindre porten.

Den stora bilporten hålls i regel stängd, eftersom biltrafiken på begravningsplatsen allmänt upplevts som mycket störande.

På begravningsplatsen bör råda respekt och vördnad för de begravda. Vi hoppas och tror att vi alla kan omfatta detta.

Den stora bilporten är öppen för dem som behöver komma närmare gravarna:

  • Påsken 14-16.4.2022
  • Morsdag 8.5.2022 (obs att vattnet inte är påkopplat pga frostrisken)
  • Den som är rörelsehindrad eller har en motsvarande fysisk begränsning kan anhålla om ett personligt körtillstånd på begravningsplatsen som gäller året om.
  • Körtillståndet kan erhållas av församlingsträdgårdsmästare Leif Halén som vid behov också ger tilläggsinformation, tel 040-513 1999.

Bokningar och information: Pastorskansliet eller ekonomikontoret

Parkering
Toalett