Nya begravningsplatsen

Hangö nya begravningsplats

Östra Allén 11 , 10960 Hangö Norra

Hangö nya begravningsplats

Gravplatsen invigdes 1908. Här finns 8 kvarter för kistgravar samt en urnelund och en minneslund. Det finns också ett område för konfessionslösa. (Se prissidan för prisuppgifter)

Öppethållningen på Hangö nya begravningsplats

  • Begravningsplatsen är öppen dagligen, ingång via den mindre porten.
  • Den stora bilporten hålls i regel stängd, eftersom biltrafiken på begravningsplatsen allmänt upplevts som mycket störande.
  • På begravningsplatsen bör råda respekt och vördnad för de begravda. Vi hoppas och tror att vi alla kan omfatta detta.
  • Den stora bilporten är öppen för dem som behöver komma närmare gravarna.

Bokningar och information: Pastorskansliet eller ekonomikontoret

Julen 22-24.12.2020

  • Den som är rörelsehindrad eller har en motsvarande fysisk begränsning kan anhålla om ett personligt körtillstånd på begravningsplatsen som gäller året om.
  • Körtillståndet kan erhållas av församlingsträdgårdsmästare Leif Halén som vid behov också ger tilläggsinformation, tel 040-513 1999.