PROTOKOLL

Samtliga protokoll finns till påseende på pastorskansliet på Parkgatan 7 i Hangö.

 

Fr.o.m. oktober 2022 finns en kort version av församlingsrådets beslut här på vår webbsida.