SORGEGRUPP HÖSTEN 2023

En sorgegrupp startar i november efter Alla helgons dag (4.11.23) i församlingshemmet, Parkgatan 7.

Sorgegruppen är till för dig som förlorat en nära anhörig eller vän. Sorgens många ansikten är så olika; bl.a tomhet, ensamhet och vilsenhet, utöver saknad och sorg. Vi delar erfarenheter tillsammans i gruppens gemenskap.

Vid den första träffen kommer vi överens om följande träffar.

Ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen.

Mera info ger Monica Cleve tel: 040 6700 787 och Marita Böckerman tel: 040 - 5324 797

Hjärta

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris

Tag kontakt

T.f. diakoniarbetare
Hangö svenska församling
040-645 6588
Parkgatan 7
10900 Hangö