Livets fester och förrättningar

När vi föds; när vi blir vuxna; när vi ingår äktenskap och när vi dör berörs både vi själva och våra närmaste. Dessa viktiga händelser i våra liv firas också i församlingens liv. Den kristna tron hjälper och möter oss i både glädje och sorg. Dopet, konfirmationen, vigseln och jordfästningen är märkestillfällen både i familjens/släktens och församlingens liv.

Kontakta pastorskansliet för att boka tid och plats för en förrättning.