Livets fester och förrättningar

När vi föds; när vi växer och blir vuxna; när vi ingår äktenskap och när vi dör berörs både vi själva och våra närmaste.

Dessa viktiga händelser i våra liv delar vi med församlingen. Den kristna tron hjälper och möter oss i både glädje och sorg. Dopet, konfirmationen, vigseln och jordfästningen är vändpunkter i både familjens och församlingens liv.

Kontakta pastorskansliet för att boka tid och plats för en förrättning.