Just nu har Hangö svenska församling inga tjänster lediganslagna.

Kyrkoherdetjänsten var lediganslagen på hösten och den 15.12.2022 fastslog Domkapitlet att Minica Cleve blir ordinarie kyrkoherde fr.o.m. 1.1.2023.

Kantorstjänsten var också lediganslagen under hösten och den 15.12.2022 valde föramlingsrådet Jan Hellberg  till ordinarie kantor fr.o.m. den 1.1.2023.