Ansökningstiden till B-kantorstjänsten gick ut 30.11.2022

Församlingsrådet behandlar ärendet vid sitt möte den 15.12.2022.

Hangö svenska församling lediganslår en kantorstjänst som förutsätter högre högskolexamen (B-kantorstjänst från och med den 1.1.2023)

Vi söker en behörig kantor som vill leda och utveckla en mångsidig musikverksamhet och samverka i ett kreativt och professionellt arbetslag och vi förutsätter en god förtrogenhet med finlandssvenskt kör- och musikliv. Hangö svenska församling är en dynamisk arbetsplats med kristen värdegrund. Vi värdesätter engagemang och framförhållning för en församling i tiden.

Vi erbjuder möjligheter till kompetensutveckling och utbildning. Vi värnar om en god arbetsmiljö, delaktighet och samarbete. Vi värnar om medarbetarnas välbefinnande och friskvård.

Som kantor ansvarar du för och har möjlighet att vidareutveckla församlingens musikverksamhet, som idag omfattar musiken i gudstjänstlivet, körer för vuxna och för barn samt allsångstillfällen och andra musikevenemang för olika åldersgrupper.

Tjänsten är ledig fr.o.m. 1.1.2023 och förutsätter behörighet. Prövotid 6 månader. Grundlön enligt kravgrupp 601. Ansökan adresseras till församlingsrådet i Hangö svenska församling, Parkgatan 7, 10900 Hangö och inlämnas senast onsdag 30.11.2022.

Kontaktperson är t.f. kyrkoherde Monica Cleve
monica.cleve@evl.fi,  tel 040 6700 787