Församlingens diakoniarbetare är anträffbar måndag till onsdag.
 

Hjärta

Församlingen stöder då det känns svårt

Du behöver inte vara ensam med dina problem. Du kan tala om dem med en anställd i församlingen.

Prästerna, diakoni- och ungdomsarbetare har tystnadsplikt. Du kan be att få tala med någon också om du inte är medlem i kyrkan. 

Kyrkan erbjuder konfidentiellt samtalsstöd också via nätet och per telefon. De här tjänsterna kan du anlita var som helst i landet. 

Också kyrkans familjerådgivning är gratis. Du kan få stöd där fast du inte är medlem i kyrkan.

 

Du ska alltid först vända dig till socialen. Om de inte kan hjälpa dig så kan du ta kontakt med församlingens diakoni. 

Läs om ekonomiskt stöd

Du behöver inte vara ensam. Du kan be en församlingsanställd komma på besök eller ta kontakt med kyrkans samtalstjänst.

Läs om samtal och besök

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Tag kontakt

T.f. diakoniarbetare
Hangö svenska församling
040-645 6588
Parkgatan 7
10900 Hangö