Hjälpledarutbildning åk 1

För dig som vill bli hjälpledare på församlingens skribaläger eller leda en grupp. Eller bara lära känna dina egna styrkor och utvecklas som människa.

Ny utbildning börjar 7.9 !

Vi träffas varannan torsdag kl. 15-17 i Kryptan. 

Anmäl dig genom att skicka ett sms eller whatsapp meddelande till Maami.

 

Hjälpledarutbildning åk 2

För dig som vill gått hjälpledarutbildning åk 1. Nu dyker vi djupare och lär oss mera! 

Ny utbildning börjar 31.8 !

Vi träffas varannan torsdag kl. 15-17 i Kryptan. 

Anmäl dig genom att skicka ett sms eller whatsapp meddelande till Maami.

Änglar i olika former i ett fönster
Hurudan är du som ledare?

Tag kontakt