Någon att tala med?

Pastorskansliet (kyrkoherdeämbetet)

Telefon: 040-645 6588. Alla vardagar kl. 9-12 och kl. 13-15.30.
e-post: Pastorskansliet
Adress: Parkgatan 7, övre våningen (samma hus som församlingshemmet)
10900 Hangö

Tag kontakt

T.f. kyrkoherde
Hangö svenska församling
Parkgatan 7
10900 Hangö