Tussilago

 

VÄLKOMMEN MED I GEMENSKAPEN

Visionen för Hangö svenska församling är en öppen gemenskap i tro, hopp och kärlek.

Vi är burna av den kristna traditionen och vi tror på det goda & glada budskapet om Jesus Kristus.

Vi bygger församling med positiv framförhållning & framtidstro.

Vi är en församling som välkomnar till samarbete och samverkan.

Vi tror på det goda samtalet i glädje och i sorg. Vi tror också på gudstjänstens vila, bönens uppbyggelse och pilgrimsvandringens bekymmerslöshet.

Vandra varsamt och var välsignad.