Allaktivitetshuset

Allaktivitetshuset

Bangatan 27, 10900 Hangö

Allaktivitetshuset

Byggnadsår 1892. Arkitekt E.Boehm.

  • Inrymmer församlingarnas dagklubbar för små barn samt ungdomsverksamhet.

Bokningar och information: Pastorskansliet

 

Parkering längs gatan.

Parkering Parkering
Toalett Toalett