Sommarlovsklubben 12-16.6. 2023 

Platsen är dagklubben/klubbrummet/Kryptan på Bangatan 27. 

Pris 30 euro.

Ledare i sommarlovsklubben är Lenita, Åsa, Maami och ungdomar som hjälpledare. 

Anmälningar tas emot av Birgit på pastorskansliet, tel 040-6456588 eller epost hango.svenska@evl.fi 

Sista anmälningsdagen är 12.5. 

I anmälan behöver vi veta: Barnets namn, ålder, adress, allergier, namn och telefonnummer till vårnadshavare.    

 

 

Tag kontakt

barnledare
Hangö svenska församling
040 645 6588 (pastorskansli)
barnledare
Hangö svenska församling
040-645 6588 (pastorskansli)