Sommarlovsklubben för barn i lågstadieåldern 

Tid 3-7.6 kl. 12-16 (fredag 10-16)

Plats: Bangatan 27 (dagklubben, klubbrummet, Kryptan) i Hangö.

Ledare: Lenita, Åsa, Maami och ungdomar som hjälpledare.

Pris: 30 euro.

Mera info fås av Åsa tel 040-6175506

Anmälningar tas emot av Birgit på pastorskansliet, tel 040-6456588 eller epost hango.svenska@evl.fi 

I anmälan behöver vi veta: Barnets namn, ålder, adress, allergier, namn och telefonnummer till vårnadshavare.

Sista anmälningsdag 17.5.

 

Tag kontakt

barnledare
Hangö svenska församling
040 645 6588 (pastorskansli)
barnledare
Hangö svenska församling
040-645 6588 (pastorskansli)