Täcktom kapell

Hangö kyrkliga samfällighet

Till den kyrkliga samfällighetens uppgifter hör att sköta de ärenden som gäller de till samfälligheten anslutna församlingarnas kyrkliga beskattning, fördelning av kyrkoskatten och övriga gemensamma inkomster mellan församlingarna samt avgifterna till kyrkans centralfond och budgeten, finansförvaltningen, bokföringen, bokslutet och revisionen.

Vidare sköter samfälligheten begravningsväsendet, fastighetsväsendet, företagshälsovården och arbetarskyddet.

Kontaktuppgifter

  • Ekonomichef Kenneth Skarpman, tel:  050 552 6590,  e-post kenneth.skarpman@evl.fi
  • Ekonomikontoret, Susanne Grönroos tel: 040 645 6592,  e-post susanne.gronroos@evl.fi
  • Besöksadress: Parkgatan 7, Hangö

Gravgården i Hangö

Öppethållningen på Hangö nya begravningsplats

  • Begravningsplatsen är öppen dagligen, ingång via den mindre porten.
  • Den stora bilporten hålls i regel stängd, eftersom biltrafiken på begravningsplatsen allmänt upplevts som mycket störande.
  • På begravningsplatsen bör råda respekt och vördnad för de begravda. Vi hoppas och tror att vi alla kan omfatta detta.
  • Den stora bilporten är öppen för dem som behöver komma närmare gravarna:
  • Den som är rörelsehindrad eller har en motsvarande fysisk begränsning kan anhålla om ett personligt körtillstånd på begravningsplatsen som gäller året om.
  • Körtillståndet kan erhållas av församlingsträdgårdsmästare Michael Degerlund som vid behov också ger tilläggsinformation, tel 040-513 1999.