Församlingsrådet

Församlingsrådet är församlingens högsta beslutande organ som väljs vart fjärde år genom församlingsval.
Hösten 2018 var det sämjoval i Hangö svenska församling och de personer som sitter med i församlingsrådet för åren 2019-2022 är följande:

 • Monica Cleve, ordförande (kyrkoherden är självskriven medlem)
 • Ahlsved, Malin
 • Augustsson-Sula, Gun
 • Ekebom, Lars
 • Hansen, Klaus
 • Helander, Gunnel, viceordförande 2021-2022
 • Horn, Stephan
 • Idman, Britta
 • Laxell, Johannes
 • Råberg-Vainio, Linda
 • Toivari, Sanna

Suppleanter:

 • Holmberg, Birgitta
 • Nylund, Kirsi
 • Tojander, Carola
 • Sundström, Charlotta