Församlingsrådet

Församlingsrådets senaste möte hölls den 27.3.2024.  
Protokollet är till påseende 9-23.4.2024. Klicka här så kommer du till protokollet


Våren 2024 håller församlingsrådet sina möten:  25.1, 29.2, 27.3 och 23.5.
 

 

Församlingsrådet är församlingens högsta beslutande organ som väljs vart fjärde år genom församlingsval.

Hösten 2022 blev det sämjoval i Hangö svenska församling och de som blev invalda i församlingsrådet 2023-2026 är följande:
 

     Ordinarie medlemmar:

 • Cleve, Monica, ordförande (kyrkoherden är självskriven medlem)
 • Ahlsved, Malin
 • Augustsson-Sula, Gun
 • Ekebom, Lars
 • Fagerlund, Kim
 • Helander, Gunnel M, viceordförande
 • Horn, Stephan
 • Idman, Britta
 • Ingberg-Wiberg, Karin
 • Kollin, Susanne 
 • Laxell, Johannes

     Suppleanter:

 • Hansen, Klaus
 • Holmberg, Birgitta
 • Nylund, Kirsi
 • Lindberg, Camilla