Församlingsrådet

Församlingsrådets första möte hösten 2023 hölls den 14.9
Ärendena som behandlas på mötet (klicka på den orange texten så kommer du till möteskallelsen)
Protokollet kommer till påseende 25.9.2023.

 

Församlingsrådet är församlingens högsta beslutande organ som väljs vart fjärde år genom församlingsval.

Hösten 2022 blev det sämjoval i Hangö svenska församling och de som blev invalda i församlingsrådet 2023-2026 är följande:
 

     Ordinarie medlemmar:

 • Cleve, Monica, ordförande (kyrkoherden är självskriven medlem)
 • Ahlsved, Malin
 • Augustsson-Sula, Gun
 • Ekebom, Lars
 • Fagerlund, Kim
 • Helander, Gunnel M, viceordförande
 • Horn, Stephan
 • Idman, Britta
 • Ingberg-Wiberg, Karin
 • Kollin, Susanne 
 • Laxell, Johannes

     Suppleanter:

 • Hansen, Klaus
 • Holmberg, Birgitta
 • Nylund, Kirsi
 • Lindberg, Camilla