Gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022

Samfällighetens högsta beslutande organ är gemensamma kyrkofullmäktige vars medlemmar väljs genom allmänna val

ordinarie medlemmar

 • Stephan Horn, ordförande
 • Jarmo Valtimo, viceordförande             
 • Britta Idman
 • Malin Ahlsved
 • Lars Ekebom
 • Klaus Hansen
 • Gunnel M Helander
 • Birgitta Holmberg
 • Sanna Toivari
 • Johannes Laxell
 • Kirsi Nylund
 • Linda Råberg-Vainio
 • Richard Hyvönen
 • Terttu Manni
 • Eeva-Kaarina Rantala
 • Outi Granroth
 • Esko Kari
 • Päivi Lausamo
 • Aila Pääkkö
 • Kai Pajunen


suppleanter

 • Carola Tojander
 • Gun Augustsson-Sula
 • Charlotta Sundström
 • Riitta Tamminen-Tallgren
 • Heidi Lindqvist
 • Henrik Väisänen
 • Jorma Väliaho
 • Lille-Mor Remes
 • Mira Haahti
 • Kari Walden
 • Eero Koli