Gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026

Samfällighetens högsta beslutande organ är gemensamma kyrkofullmäktige vars medlemmar väljs genom allmänna val. 

ordinarie medlemmar   

 • Jarmo Valtimo, ordförande
 • Stephan Horn, viceordförande
 • Malin Ahlsved
 • Gun Augustsson-Sula
 • Lars Ekebom
 • Kim Fagerlund
 • Klaus Hansen
 • Gunnel M Helander
 • Britta Idman
 • Karin Ingberg-Wiberg
 • Susanne Kollin
 • Johannes Laxell
 • Outi Granroth
 • Mari Hedback
 • Eero Koli
 • Kai Pajunen
 • Aila Pääkkö
 • Lille-Mor Remes
 • Marika Suominen-Yeh
 • Riitta Tamminen-Tallgren
 • Jukka Väisänen


suppleanter

 • Birgitta Holmberg
 • Kirsi Nylund
 • Mira Haahti
 • Juha Tarkka
 • Jukka Kaartinen