Gemensamma kyrkorådet sammanträder hösten 2023 följande datum:

28.9, 8.11, 30.11

Möteskallelse 30.11.2023