Gemensamma kyrkorådet sammanträder våren 2024 följande datum:

14.3, 4.4, 15.5

Möteskallelse 14.3.2024

Möteskallelse 4.4.2024

Möteskallelse 15.5.2024