Verksamhet i daghem och förskola

Kontaktpersonen till daghemmen och förskolan är barnledaren. Tillsammans med lärare för småbarnspedagogiken planeras den gemensamma verksamheten för terminen. Barnledaren gör regelbundna besök i barngrupperna och kantorn medverkar vid sångstunderna.

Förskolan och daghemmen deltar i jul- och påskkyrka eller motsvarande. Barngrupperna medverkar aktivt i programmet.

Församlingens roll är att göra kyrkan och församlingens verksamhet synlig och personalen bekant för barnfamiljerna.

Tag kontakt

barnledare
Hangö svenska församling
040-645 6588 (pastorskansli)
barnledare
Hangö svenska församling
040 645 6588 (pastorskansli)