Verksamhet i daghem och förskola

Församlingens anställda hjälper till med att förverkliga daghemmens och förskolans planer när det gäller församlings- och kyrkokunskap.

Samarbetet kan också gälla t.ex. förberedelser för temagudstjänster av olika slag.

Kontaktperson: Lenita Söderblom tel: 040-5949477

Tag kontakt

barnledare
Hangö svenska församling
040-645 6588 (pastorskansli)