Ungdomsarbetet

Ungdomsarbete leds av ungdomsarbetsledaren Marlen "Maami" Talus.
En stor del av ungdomsverksamheten hålls på församlingens ungdomsgård "Kryptan" på Bangatan 27. 

Café 27, Hjälpledarutbildning, Mat och filmgruppen och skriftskola är det verksamhetsformer vi har just nu. Behöver du "prata av dig", ta kontakt. Maami är anträffbar alla torsdagar på vänelevscafét i högstadiet. Andra tider hittar du henne på Bangatan.  

En viktig del i ungdomsarbetet är också höstdagarna i Tammerfors (www.hostdagarna.fi) och Ungdomens kyrkodagar (www.uk.fi).

 

Några nyttiga länkar:
www.bibeln.se
www.bibelsajten.se
www.argument.se

Gemensamt ansvar satsar i år på ungdomar, utomlands och i vårt eget land och vår egen stad.

Se mera här 

 

Tag kontakt

T.f. ungdomsarbetsledare
Hangö svenska församling
Hjärtväninnor