Ungdomsarbetet

Församlingens ungdomsarbete leds av ungdomsarbetsledaren.
En stor del av ungdomsverksamheten är förlagd till församlingens ungdomsgård "Kryptan" på Bangatan 27.

En stor del av ungdomsarbetet handlar om verksamhet kring skriftskola, konfirmation och hjälpledarutbildning och café 27.

En annan viktig del är ungdomarnas gemensamma samlingar i Västnyland och inte minst höstdagarna i Tammerfors (www.hostdagarna.fi) och Ungdomens kyrkodagar (www.uk.fi).

Fråga mera om klubbar, utfärder, läger, hjälpledarutbildning och skriftskola.

Kontaktpersoner:
Om du har frågor om ungdomsverksamheten och skriban ring Marlen Talus

Några nyttiga länkar:
www.bibeln.se
www.bibelsajten.se
www.argument.se

Tag kontakt

T.f. ungdomsarbetsledare
Hangö svenska församling
Hjärtväninnor