När församlingens diakoniarbete ger ekonomiskt stöd handlar det oftast om att hjälpa någon ta sig ur en akut nödsituation eller tillfälliga svårigheter.  Rådgivningen och samtalsstödet som diakonin erbjuder kan också vara mer långvarigt.

Läs om ekonomiskt stöd