Diakoni (grek.'tjäna', att utföra en tjänst för någon, betjäna).

Diakoni innebär medmänsklig omsorg om människan i livets alla situationer. Det är den kristna tron som omsätts i praktiken.

Diakonin i en församling kan ta sig uttryck på många olika sätt, men den är i grunden en strävan att tillgodose människors existensiella behov i olika skeden av livet.

Jesu ord i Matt.25:35-40 är en viktig ledstjärna för diakonins grunduppgifter:"-Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig...-Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta som är mina bröder(systrar), det har ni gjort för mig."

I Hangö svenska församling finns en diakon som i samråd med diakoniansvarig präst och diakonidirektion organiserar och utför detta arbete tillsammans med frivilliga medarbetare.

Hjälparbetet för Lettland