Församlingsnytt

Församlingsnytt är Hangö svenska församlings informationsblad som utkommer ca 4 gånger/år. Det skickas hem till alla (de som har reklamförbud på sin postlåda får den tyvärr inte). Det innehåller information om all verksamhet som händer i församlingens regi. Om du inte får den hem i din postlåda, hör av dig så skickar vi den till dig om du vill få den i pappersformat.

Om du vill läsa Hangon suomalaisen seurakunnan tiedotuslehti Meidän seurakunta, klicka här.