Församlingens dataskydd

Vi registrerar bara sådan uppgifter som behövs för verksamheten. Det innebär oftast namn och kontaktupgifter för t.ex. läger, dop eller vigsel. De uppgifter vi registrerat säljs aldrig för marknadsföring. 

EU:s allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft 25.5.2018. Enligt förordningen har du rätt att få information om behandlingen av dina egna personuppgifter. Vanligen kan du inte begära att få del av någon annans uppgifter. Du har rätt att få reda på vilka uppgifter vi har registrerat. Det går också att begränsa behandlingen av personuppgifterna.

Kyrkan har rätt och skyldighet att föra lagstiftade uppgifter om medlemmarna och registrera t.ex. dop, konfirmationer, adresser och uppgifter som behövs för begravningsplatserna. Församlingen följer förordningen och lagstiftningen för andra verksamhetsformer. 

Registeransvarig

 • Hangö svenka församling
 • Telefon: 040-645 6588
 • E-post: Pastorskansliet
 • Adress: Parkgatan 7, övre våningen (samma hus som församlingshemmet) 10900 Hangö

Kontaktpersoner:

 • Monica Cleve, t.f. kyrkoherde
 • Birgit Isaksson, församlingssekreterare

Dataskyddsombud
Vi har ett dataskyddsombud som bl.a. följer upp att behandlingen av personuppgifterna är korrekt. Om du anser att dina personuppgifter använts fel skall du i första hand kontakta församlingens kyrkoherde men du kan också kontakta dataskyddsombudet. 

Exempel på personuppgifter

 • namn och efternamn
 • hemadress
 • e-postadress såsom namn.efternamn@företag.com
 • id-kortsnummer
 • platsinformation (t.ex. platsfunktionen på en mobiltelefon)
 • IP-adress


Du har rätt till

 • information om behandlingen av dina personuppgifter
 • att få tillgång till de personuppgifter som finns om dig
 • att be att inkorrekta, felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas
 • att begära att personuppgifter raderas när de inte längre behövs eller om behandlingen är olaglig
 • att invända mot att dina personuppgifter används i marknadsföringssyfte eller baserat på skäl rörande din personliga situation
 • att kräva begränsningar av behandlingen av dina personuppgifter i specifika fall
 • att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och skicka dem till en annan personuppgiftsansvarig (”dataportabilitet”)
 • att begära att beslut baserade på automatiserad behandling som rör dig eller på ett betydande sätt påverkar dig och som är baserade på dina personuppgifter fattas av fysiska personer, inte bara av datorer. Du har också i det här fallet rätt att uttrycka din åsikt och att bestrida ett beslut.
 • För att utöva dina rättigheter ska du kontakta församlingen eller församlingens dataskyddsombud. Församlingen skall motivera varför man eventuellt inte kan utlämna uppgifter. Du måste alltid identifiera dig för att vi skall kunna behandla din begäran.